Ossen natuurgebied

Ons jongvee en onze ossen grazen een groot deel van het jaar op natuurland in de omgeving van Wapse en Diever (land van Natuurmonumenten). Door het vee te laten grazen in natuurgebieden blijft het een open structuur wat goed is voor de biodiversiteit. Daarnaast zijn de grazers een mooi gezicht in het natuurlandschap.

De ossen zijn als mannelijk kalfje op onze boerderij geboren en worden door ons zelf grootgebracht. Als ze oud genoeg zijn, worden ze door de veearts onder verdoving gecastreerd en gaan ze naar het natuurgebied. Hier hebben de dieren veel bewegingsruimte en een kruidenrijk grasmengsel ter beschikking. Na ruim 2,5 jaar zijn ze voldoende uitgegroeid en worden ze geslacht. We weten dat ze een goed leven hebben gehad en dit proef je terug in het vlees!

Naast begrazing wordt er ook agrarisch natuurbeheer door ons uitgevoerd. Er zijn akkerranden langs de weilanden voor Agrarisch Natuurbeheer Drenthe en er worden weidegronden van Staatsbosbeheer gemaaid. Zo werken we samen met de terrein beherende organisaties om natuurdoelen te halen én werken we aan een mooi natuurlandschap voor iedereen! Wat ons betreft een manier van boeren die duurzaam en toekomstgericht is.  


Natuurlijk lekker

Contact

Ten Have 21
7983 KD Wapse   

+31 (0)6 80046218
info@boerderijdeveldhof.nl

Copyright © 2021 Boerderij de Veldhof | Alle rechten voorbehouden |